Urządzenia z technologią
ActivePure® RCI

Zastosowanie w szpitalu urządzeń z technologią ActivePure® RCI zapewnia wysoką skuteczność dezynfekcji powietrza i powierzchni w obecności personelu i pacjentów.
Czystość mikrobiologiczna w całej kubaturze pomieszczeń jest utrzymywana dzięki pracy urządzeń 24/7/365

Urządzenia z technologią
ActivePure® RCI

Zastosowanie w szpitalu urządzeń z technologią ActivePure® RCI zapewnia wysoką skuteczność dezynfekcji powietrza i powierzchni w obecności personelu i pacjentów.
Czystość mikrobiologiczna w całej kubaturze pomieszczeń jest utrzymywana dzięki pracy urządzeń 24/7/365
Medical GUARDIAN

To urządzenie wykorzystujące technologię ActivePure® RCI, którego skuteczność i bezpieczeństwo zostały potwierdzone w czerwcu 2020 r. przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA), która zarejestrowała je jako urządzenie medyczne klasy II. Jest ono stosowane w warunkach profesjonalnej opieki zdrowotnej, do aktywnej redukcji drobnoustrojów chorobotwórczych oraz zanieczyszczeń z powietrza i z powierzchni. Technologia nie emituje Ozonu a dezynfekcja powietrza i powierzchni z użyciem ActivePure® jest całkowicie bezpieczna i może być stosowana w obecności ludzi.

ActivPure® Medical KASETON
Jest idealnym rozwiązaniem do pomieszczeń, w których ingerencja w system wentylacyjny jest utrudniona lub niemożliwa. Urządzenie eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne, wykorzystując do tego opatentowaną, innowacyjną technologię ActivePure® RCI.
activtek medica - kaseton
ActivPure® Medical INDUCT 10000
Idealnie sprawdzi się w projektowanych oraz istniejących już systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Montaż urządzeń Medical INDUCT realizowany jest na kanałach wentylacyjnych, jest mało inwazyjny i nie wymaga przebudowywania ani przeprojektowywania instalacji. Urządzenie eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne, wykorzystując do tego opatentowaną, innowacyjną technologię ActivePure® RCI.
activtek medica - urządzenie Iinduct 10000
ActivePure® Medical INDUCT Inside IRI

Idealnie sprawdza się w nowo projektowanych oraz w istniejących systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Urządzenie jest łatwe do zamontowania w wolnej sekcji centrali wentylacyjnej. Urządzenie eliminuje zagrożenia mikrobiologiczne, wykorzystując do tego opatentowaną, innowacyjną technologię ActivePure® RCI.

activtek medica - urządzenie IRI
Urządzenia z technologią ActivePure® RCI są dostępne w kilku rozwiązaniach.

Nasz zespół ekspertów dostosuje rozwiązanie, które będzie odpowiadać układowi szpitala i indywidualnym potrzebom zapobiegania infekcjom.

activtek medica - logo

CERTYFIKATY NASZYCH URZĄDZEŃ

certyfikaty urządzenia