Pandemia COVID-19

Technologia Ac.vePure® RCI jest
skuteczna w redukcji wirusa SARS-CoV-2
z powietrza i powierzchni.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Technologia ActivePure® RCI
redukuje 99,9% wirusów SARS-CoV-2
z powietrza w mniej niż 3 minuty.

PandemiaCOVID-19

Technologia ActivePure® RCI jest
skuteczna w redukcji wirusa SARS-CoV-2
z powietrza i powierzchni.

SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Technologia ActivePure® RCI redukuje 99,9% wirusów SARS-CoV-2 z powietrza w mniej niż 3 minuty.

COVID-19 - Redukcja wirusa z powietrza i powierzchni

Badania przeprowadzone w laboratoriach akredytowanych przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków wykazały bardzo wysoką skuteczność technologii w redukcji wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19

w sposób aktywny – przy użyciu technologii ActivePure® RCI

Stopień redukcji wirusa SARS-CoV-2
z powietrza

Stopień redukcji wirusa SARS-CoV-2
z powierzchni

Działanie ActivePure

Technologia ActivePure® zmienia sposób zapobiegania zakażeniom. Kiedy wchodzimy do pomieszczenia, w którym przebywa osoba zakażona, drobnoustroje które ona emituje zanim dotrą do nas mogąc nas zarazić, zostaną zdezaktywowane przez powietrze wzbogacone w nanocząsteczki ActivePure®.

W ten sposób to powietrze stanowi barierę, aktywnie zwiększającą bezpieczeństwo epidemiologiczne wobec ryzyka zakażeń transmitowanych przez powietrze (w formie kropelkowej lub aerozoli) lub przez kontakt ze skażonymi powierzchniami. Groźne patogeny są eliminowane przez cały czas 24/7 już u samego źródła ich powstawania.

Funkcjonowanie placówek medycznych w dobie pandemii

Pojawianie się nowych mutacji wirusów i bakterii wymusza konieczność poszukiwania bardziej skutecznych metod walki z zakażeniami. Nowe procedury, lekarstwa czy szczepionki nie są dostępne od razu. Doświadczenie związane z Covid-19 uczy, że upływa dużo czasu zanim powstaną skuteczne metody radzenia sobie z epidemią. Dlatego tak ważne jest właściwe zapobieganie.

Dla szpitala krytyczne są dodatkowe konsekwencje epidemii:

activtek medica - covid icon

Personel szpitala stanowi najbardziej narażoną na zakażenia grupę zawodową

Zachorowania i kwarantanny personelu zaburzają, a czasem paraliżują pracę szpitali, które i bez tego od lat borykają się z brakiem personelu. Pomagając innym, personel medyczny ryzykuje zdrowiem, a nawet życiem własnym i swoich najbliższych. Zapewnienie mu bezpieczeństwa jest podstawowym warunkiem ciągłości działania szpitala.
activtek medica - covid icon

Wzrost kosztów związanych z utrzymaniem standardów higienicznych

Konieczność utrzymywania czystości, zakup dodatkowych środków do dezynfekcji i ochrony osobistej zwiększają wydatki operacyjne szpitala. Utrzymanie higieny jest kluczowe w zapobieganiu zagrożeniom epidemiologicznym – ale jednocześnie stanowi obciążenie organizacyjne i finansowe dla szpitala.
activtek medica - covid icon

Obawy pacjentów związane z ryzykiem zakażenia

Część pacjentów z obawy o bezpieczeństwo zgłasza się do szpitala zbyt późno. Rodzi to dla nich konsekwencje zdrowotne, dezorganizuje pracę szpitali, a w przypadku niektórych oddziałów powoduje znaczący spadek liczby wykonywanych zabiegów – co odbija się również na kondycji finansowej szpitala. Obawy przed zakażeniem się i opóźnianie wizyty w szpitalu, stanowią przede wszystkim zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów.