Technologia
ActivePure® RCI

Proces fotokatalizy heterogenicznej wzbudzanej promieniowaniem UV-C
na bazie jonizacji katalitycznej. 

Typ jonizacji katalitycznej opisany przez producenta technologii
jako Promieniowa Jonizacja Katalityczna (RCI – Radiant Catalytic Ionization), lub
Zaawansowana Fotokataliza (Advanced Photocatalysis).

 

NOWY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

Jednoczesne oczyszczanie i dezynfekcja powietrza, powierzchni i wszelkich materiałów. 
Technologia jest całkowicie bezpieczna dla ludzi i zwierząt, dzięki czemu proces
może odbywać się w sposób ciągły, 24/365 – bez konieczności przerywania pracy oddziałów.

Technologia gwarantuje uzyskiwanie lepszych efektów czystości mikrobiologicznej niż uzyskiwane do tej pory! 

Technologia jest obecna w Polsce w różnych  sektorach od 2008 r., 
a w obiektach opieki medycznej wdrożona i stosowana od 2011 r. 

Technologia
ActivePure® RCI

Jedyna na świecie aktywna  technologia
działająca skutecznie w obecności ludzi

NOWY STANDARD BEZPIECZEŃSTWA

Od 2017 roku ActivTek MEDICA
wdraża technologię ActivePure® RCI
w obiektach służby zdrowia

AKTUALNOŚCI

Misja

Misją firmy ActivTek MEDICA jest zapewnienie
najwyższego standardu bezpieczeństwa
epidemiologicznego pacjentów i personelu w placówkach medycznych poprzez zmniejszenie ilości zakażeń szpitalnych.

Unikatowy system aktywnej dezynfekcji

To, co wyróżnia technologię ActivePure® RCI na tle wszystkich innych, to możliwość jednoczesnej dezynfekcji powietrza i powierzchni w obecności pacjentów i personelu szpitala.

Skuteczność działania ActivePure® RCI

O skuteczności systemów bezpieczeństwa mikrobiologicznego z aktywną technologią ActivePure® RCI świadczą liczne badania potwierdzone dokumentami.

Zobacz nasze realizacje

  • Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
  • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
  • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
  • Małopolski Szpital Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu
  • Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu

i wiele innych…

Pandemia COVID-19

Technologia ActivePure® RCI skuteczna w redukcji wirusa SARS-CoV-2 z powietrza i powierzchni
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA

Technologia ActivePure® RCI
redukuje 99,9% wirusa SARS-CoV-2
z powietrza w 3 minuty.

Technologia ActivePure® RCI

Technologia przeniesionaz badań kosmicznych do użytku codziennego
activtek medica - nasa logo
Historia technologii ActivePure® RCI zaczęła się od badań prowadzonych dla potrzeb NASA na międzynarodowej stacji kosmiczne